Електромагнітний запобіжний клапан з ручним взводом, нормально закритий

При значимих відхиленнях контрольованих параметрів від нормованих значень зникає напруга і пружина діє на затвор, перекриваючи прохід газу. При відновленні живлення котушки клапан не відкривається автоматично. Необхідно вручну подіяти на стрижень відновлення, розташований нагорі клапана. Відкрившись, клапан в змозі підтримувати це положення до тих пір, поки в котушці циркулює струм. При відсутності струму клапан швидко закривається і, якщо струм виникає знову, залишається закритим. Після усунення причин блокування, відкриття буде виконано вручну, як описано вище. Пристрій такого типу в поєднанні з одним або декількома реле тиску чи іншими давачами, призначений для операцій блокування через відсутність газу, повітря або струму, і придатний для безперервної експлуатації (завжди під напругою). Цей електромагнітний клапан створений для гарантування зупинення подачі газу або за сигналами газових детекторів (метану, пропану, окису вуглецю тощо) та терморегуляторів безпеки, або при зникненні електричної напруги в мережі. Для того, щоб бути надійнішим, цей електромагнітний клапан може бути зведений до відкритого робочого стану лише тоді, коли на нього подається електричне живлення, і лише якщо газовий детектор не подає жодного сигналу небезпеки. Просто ввімкнення котушки не відкриває клапан. Механізмом зведення необхідно керувати вручну.

Електромагнітний запобіжний клапан, нормально відкритий, з ручним зведенням

Для відкриття такого клапана і зчеплення механізму, що підтримує його в цьому стані, необхідне ручне втручання. Включення під напругу лінійним струмом та / або розрядом конденсатора, викликане датчиком витоків, викликає розчеплення механізму і подальше закриття проходу газу. При продовженні порушення сенсора через наявність газу, клапан залишається під напругою і не дозволяє провести відновлення його відкритого стану. Після усунення причин блокування можна заново відкрити клапан, впливаючи вручну. Пристрій такого типу в поєднанні з одним або декількома датчиками витоку газу або аварійною сигналізацією при наявності оксидів вуглецю призначене для операцій блокування на лінії газу. Це відсікаючий нормально відкритий електромагнітний клапан для газу, який закривається, коли на котушку подається електричний сигнал. Скидання аварійного стану здійснюється вручну, щоб перевірити причини виявлення газів. У звичайних робочих умовах не відбувається поглинання електрики, зносу і шумів чи вібрацій.